Shop Phương Hà

hotline

Địa chỉ : 58 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (08) 3914 1318 - (08) 3824 1423
Fax : (08) 3914 1319

SHOP PHƯƠNG HÀ HÀM NGHI

Địa chỉ : 58 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3914 1318 - 08. 3824 1423
Fax : 08. 3914 1319
Website : www.phuonghahamnghi.vn

Sơ đồ đường đi:Phòng kinh doanh
Tên bạn: * Điện thoại: *
Company: Fax:
Địa chỉ: Email: *
Tiêu đề: *